Chính sách Bảo mật Thông tin cho trang web Thiết kế Quán Cafe Đà Nẵng 43

Chúng tôi, tại Thiết kế Quán Cafe Đà Nẵng 43, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web thietkequancafedanang43.com hoặc tương tác với chúng tôi qua các kênh trực tuyến khác.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia các khảo sát hoặc cuộc thi trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác liên quan đến dự án thiết kế quán cafe của bạn.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, như gửi thông tin về dự án thiết kế quán cafe, trả lời câu hỏi của bạn và cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và tùy chỉnh nội dung mà chúng tôi gửi cho bạn.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

4. Cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

5. Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Tên: Nguyễn Thanh Hậu

Email: admin@thietkequancafedanang43.com

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này qua thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong các thực tiễn thông tin của chúng tôi. Đề nghị bạn kiểm tra lại định kỳ để biết thông tin cập nhật.

Cám ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Thiết kế Quán Cafe Đà Nẵng 43.